عکس🍭

10:45 1399/08/07 | Limoo

عکس اوردممم

برین ادامهههه(:

 

 

 

 

*^*

 

خو حرفی ندارم

ایت ایز ریلی بیوتیفوللل*~*

 

من آدرین رو جر دادم نگین چرا😐

 

خو یه دوست پیداییده اونطور که معلومه :/

 

خودتون ترجمه بوکونید من اصن حوصلم نموشه😁

 

هعی ننه فتوشاپو برم

 

تنها قسمتی که دوسش داشتم همین دارک کیوپید بود😅

چیه خو؟تو آبلویو که انگار نه انگار که چی شده :////

البته بیشتر اون قسمتی که نادیا شرور میشه رو دوست دارم

چون لیدی ضایع میشه

بیچاره لیدی تو آبلویو هم ضایع شد(آلیا عکس گرفته بود)

 

بعله 

مثل اینکه کت فهمید مری آدری رو دوست داره :|||

آخه دقت کنین کت به مارینت داره میگه:ببین چی گیر اوردم چند تا عکس(یکم خلاصه کنم)خوشگل و عالی.درسته؟

خو و یک فرضیه ی دیگه هم میدم

حتما با خودش گفته از اونجایی که مرینت مد رو دوس داره براش اینا رو بگیرم.چون آدرین خودش میشه مدل مرینت

امم امیدوارم گیج نشین😁

خیلی کیوته*^*ولی نه به اندازه ی مری*^*

 

اینم کیوته*^*موهای فرفریش رو مودوستم.مثل عروسک^~^
 

قهقههقهقههقهقهه

 

تمامیدددد😆

دیدین چقدر زیاد بودن؟

وجی:آره خیلی😐

من:بعله محل این وجی قدر نشناس رو هم نزارین😁

*وجی چمدانش را می بندد*وجی:خدافظ.من رفتم افقستان:|||

*الی دستمالش را بیرون می آورد*به سلامتتتت

وجی:😐

الی:😁

وجی:😐

الی:😁

وجی:درد😐

الی:تو دلت😁خو برو دیه چرا اونجوری زل زدی؟

*وجی همچنان به افق میرود*

خو کجا بودیم؟

آها

 

 

نظرررررررررررررر یادتوننننننننننننننننن نرهههههههههه😁